Info + Contact

—  About

Lotte Schrander

Als maker zoek ik alledaagse menselijke situaties op. De kijk die ik op deze mensen heb, die zij op zichzelf hebben, hun eigenschappen en gedragingen staan hierbij centraal. Hierbij opmerkende dat ik altijd de constante worsteling voel dat ik hen nooit volledig kan afbeelden zoals zij zichzelf zien en dat ik daarnaast door mijn eenzijdige en beperkte blik als buitenstaander van deze gemeenschap nooit een volledig beeld kan creëren van hen.

De kijker is binnen het werk altijd de ander. Degene die kijkt naar de afgebeelde persoon en hier dan wel of niet zijn of haar oordeel over heeft. Het tonen van mensen die anders zijn dan de kijker kan van meerwaarde zijn voor zowel de kijker als de afgebeelde persoon. Het opent een mogelijkheid voor sociale identificatie. Het kijken naar een ander persoon en het afzien van het interpreteren van dat wat we niet weten, maar hem of haar onze volledige aandacht geven vormt een bepaald soort respect voor de ander.  

Door in te zoomen op de gedragingen en eigenschappen onderzoek ik middels beeld wat er tussen mensen in groepsverbanden plaatsvindt.
 


1808_IJsland_Vakantie18-60541.jpg

Contact

Email: hello@lotteschrander.nl

Telefoon: (+31) 6 83532651